Občianske združenie Regionálne ekologické centrum Bratislava,  založené v roku 2013, je organizácia zameraná na problematiku životného prostredia.  Osobitne sa zaoberá kvalitou sídelného prostredia,  ochranou a tvorbou krajiny a napomáha pri riešení globálnych environmentálnych problémov vrátane problematiky zmeny klímy a straty biodiverzity.