Názov: Regionálne ekologické centrum Bratislava

IČO: 42358302

Sídlo: Godrova 3/b, 81106 Bratislava

IČ DPH: nie sme platci DPH

DIČ: 2024035299

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa , a.s.

č.účtu (IBAN):  SK5309000000005147297841