zuzana-hudekova

Ing. Zuzana Hudeková, PhD

Vyštudovala krajinnú architektúru na súčasnej Mendelovej univerzite v Brne a absolvovala doktorandské štúdium na FA STU v odbore urbanizmus. Vo svojej práci sa osobitne venuje projektom v oblasti tvorby krajiny a a ochrany zelene v sídelnom prostredí, kvality životného prostredia, udržateľného rozvoja, urbánnej biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy v sídelnom prostredí. Pôsobí aj ako expert Únie miest SR pre oblasť životné prostredie,je členka viacerých medzinárodných pracovných skupín ako aj ďalších profesných organizácií. Pravidelne publikuje v rôznych odborných médiách. Je autorkou STN 83 7010 Ochrana, udržiavanie a ošetrovanie stromovej vegetácie.