Mestá

Zaoberáme sa kvalitou sídelného prostredia, ochranou a tvorbou krajiny.

Read More

Ekológia

Učíme, ako aj v mestách zachovať život a podporiť biodiverzitu.

Read More

Zmena klímy

Pomáhame prispôsobiť sa nastávajúcej zmene klímy.

Read More

Budeme v Slovenskom rozhlase

Vo štvrtok a piatok (12.1 a 13.1.2017) na SRO po 11.30 v predstaví v relácii „Príbehu na týždeň“ o zmene klímy Zuzana Hudeková negatívne dôsledky a dopady na sídelné prostredie, ako aj ich možné riešenia. Vypočujte si online tu: http://www.rtvs.sk/radio/radia