Podporte nás svojimi 2 %

Budeme vďační, ak sa tento rok rozhodnete podporiť svojimi dvoma percentami z dane činnosť Regionálneho ekologického centra Bratislava a pomôžete nám tak rozvíjať naše aktivity.

Ako na to?

Poskytnutie 2 %  (3%) pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity.

Nasledovné identifikačné údaje o občianskom združení Regionálne ekologické centrum Bratislava, je nutné uviesť vo Vašom daňovom priznaní, ak ste firma, alebo ak podávate priznanie priamo daňovému úradu, alebo ich je nutné dať Vášmu zamestnávateľovi, ak ste zamestnanec:

 Názov: Regionálne ekologické centrum Bratislava

 Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Godrova3/b, 811 06 Bratislava

IČO: 42 358 302 (vypňa sa zľava)

Ak ste právnická osoba:

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

 1. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom  priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 2. b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej  organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že   poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov (toto je NOVINKA od roku 2016).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov – 31.3.2017

Ak ste fyzická osoba či živnostník:

 • Vypočítajte si:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – ak  ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky   odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však  musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a   získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o Regionálnom ekologickom centre sú uvedené vyššie.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – toto je novinka od roku 2016.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2017 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste zamestnanec:

 • Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 • Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Stiahnite si predvyplnený formulár: Vyhlasenie2016-2017_REC

Podrobnejšie a praktické informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk

Ďakujeme !