Pozývame na na seminár: Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí

Nadácia Ekopolis a Karpatský rozvojový inštitút vás pozývajú na seminár Extrémne prejavy počasia odhaľujú zraniteľnosť našich miest a obcí, ktorý sa uskutoční dňa 22.2.2017, v čase od 9:15 do 12:15 hod., v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom (zástupcom samospráv, miestnej štátnej správy a ďalším), prioritne z regiónu stredného Slovenska, aktuálne a zrozumiteľné informácie o tom, ako reagovať (opatrenia/technické riešenia, nástroje, možnosti poradenstva a financovania a pod.) na stále častejšie extrémne prejavy počasia – ako sú napr. vlny horúčav, suchá, záplavy, búrky, krátkodobé striedanie teplôt či nárast priemernej teploty, s dôrazom na sídelné prostredie miest a obcí.

Program seminára:

 • Čo nás čaká a neminie – Prejavy zmeny klímy v SR s dôrazom na Stredné Slovensko, RNDr. Pavel Šťastný, CSc., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 • Ako my ovplyvňujeme zraniteľnosť našich miest a obcí – Rozhodovanie a plánovanie vo svetle častejších extrémnych prejavov počasia, RNDr. Andrej Šteiner, PhD., Karpatský rozvojový inštitút (KRI), Košice
 • Správne adaptačné riešenie na správne miesto – Ako zisťovať zraniteľnosť územia a testovať účinnosť navrhnutých opatrení na zníženie zraniteľnosti, Mgr. Michal Schvalb, KRI, Košice
 • Ako sa prispôsobiť
  • Možné typy a charakteristiky adaptačných opatrení v sídelnom prostredí, Ing. Ladislav Hegyi, odborný konzultant v oblasti životného prostredia
  • Ilustračné príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia, Ing. Zuzana Hudeková, PhD., Regionálne ekologické centrum, Bratislava
 • Konkrétne príklady komunitných adaptačných opatrení v oblasti nakladania s vodou, Martina B. Paulíková, Nadácia Ekopolis, B. Bystrica
 • Adaptácia na nepriaznivé dopady zmeny klímy v aktivitách SAŽP, zástupca SAŽP, Slovenská agentúra životného prostredia, B. Bystrica
 • Možnosti financovania adaptácie z iných zdrojov, Ing. Alena Kozlayová, Karpatský rozvojový inštitút, Košice

PRIHLÁSTE SA NA SEMINÁR TU: http://www.ekopolis.sk/aktuality/extremne-prejavy-pocasia-odhaluju-zranitelnost-nasich-miest-obci