Mestské včely (spolupráca s organizáciou CEEV Živica)

Strata biodiverzity, teda druhovej rozmanitosti, spolu so zmenou klímy patrí k najväčším súčasným výzvam ľudstva. Biodiverzita poskytuje spoločnosti široké spektrum ekosystémových služieb, od ktorých priamo závisíme. Ide nielen o potraviny, či pitnú vodu, ale aj opeľovanie, znižovanie hluku, zlepšenie kvality znečisteného ovzdušia a vôd, ochranu proti povodniam a pod. K stavu a ochrane biodiverzity sa priamo radí aj problematika ochrany opeľovačov. Vedci odhadujú, že prežitie viac ako 80 % rastlín je priamo závislé na opeľovaní  hmyzom, a to najmä na opeľovaní včelami. Projekt Mestské včely sa, ako zaoberá problematikou ochrany včiel a ostatných opeľovačov v sídelnom prostredí.

Viac informácií prostredníctvom na stránke: www.mestske-vcely.sk


Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (spolupráca s organizáciu KRI)