TS: V budúcnosti môže byť väčším problémom starostlivosť o zdravie obyvateľov miest ako ekonomický rast

TLAČOVÁ SPRÁVA

Špičková ekonómka Ece Ozdemiroglu varuje, že v budúcnosti môže byť väčším problémom starostlivosť o zdravie obyvateľov miest ako ekonomický rast.

Popredná environmentálna ekonómka varovala, že ak sa bude naďalej zanedbávať kvalita životného prostredia, a to osobitne v mestách na všetkých úrovniach riadenia, v budúcnosti budú ľudia tráviť viac času starostlivosťou o svoje zdravie ako rozvojom ekonomiky cez zamestnanosť.

Svoj prejav predniesla v Ľubľane na medzinárodnom podujatí organizovanom v rámci projektu PERFECT, zameranom na rozvoj zelenej infraštruktúry a realizovanom s podporou INTERREG Europe, do ktorého je zapojená aj mestská časť Bratislava-Karlova Ves. Stretnutia v Ľubľane sa zúčastnili aj zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú tejto problematike. Ece Ozdemiroglu, členka britského Podvýboru pre adaptáciu Výboru pre prispôsobovanie pre zmenu klímy (CCC) upozornila, že európske krajiny nerobia dostatok na podporu rozvoja zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach, čoho dôsledkom je značný pokles kvality ovzdušia a vôd.

„Nikdy predtým nežilo toľko ľudí v mestskom prostredí. Rast miest si vyžaduje, aby sme nakladali so životným prostredím tak, aby sa zabezpečilo zdravie ľudí, poskytovaním základných služieb, od ktorých kolektívne zdravie obyvateľov závisí,“ povedala.

„Nedostatok zelenej infraštruktúry spôsobuje, že krajiny sú zraniteľnejšie na negatívne dôsledky zmeny klímy, ktorými sú napríklad intenzívna búrková činnosť a záplavy, pričom tieto dopady vedia napáchať aj viac škôd. Tiež nám pravdepodobne vyrastá generácia nezdravých a nešťastných ľudí, ktorí budú tráviť viac času starostlivosťou o svoje zdravie, čo bude mať negatívny dopad aj na ekonomiku,“ dodala.

Ekonómka tiež upozornila, že žiadna z prosperujúcich ekonomík nebude v budúcnosti rásť bez toho, ak nebude využívať a rozvíjať zelenú infraštruktúru a podobné „prírode blízke riešenia“ a zelené technológie.


Poznámky pre redaktorov:
  1. Táto tlačová správa vychádza z príspevku, ktorý Ece Ozdemiroglu predniesla na medzinárodnom partnerskom stretnutí organizovanom v rámci projektu PERFECT, Interreg Europe o 09:00 (GMT) v utorok 12.09.2017 na radnici v Ľubľane.
  2. Ece Ozdemiroglu je environmentálna ekonómka s 25 ročnými skúsenosťami. Založila a spoločne spravuje EFTEC (http://www.eftec.co.uk/) a je členkou britského Podvýboru pre adaptáciu Výboru pre prispôsobovanie pre zmenám klímy (CCC). Jej práca sa zameriava na analýzu a komunikáciu ekonomickej hodnoty rôznych zdrojov pre rozhodovanie a zahŕňa širokú škálu oblastí vrátane vody, prírodného prostredia a zelenej infraštruktúry.
  3. Planning for Environment and Resource Efficiency in European Cities and Towns (PERFECT) je medzinárodný projekt financovaný z programu INTERREG Európe, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie medzi tvorcami politík, laickou aj odbornou verejnosťou o výhodách zelenej infraštruktúry pre rast a zamestnanosť. Internetová stránka: https://www.interregeurope.eu/perfect/. Na Slovensku je do neho zapojená Mestská časť Bratislava-Karlova Ves: https://www.karlovaves.sk/otvoreny-urad/projekty-mestskej-casti/perfect-planning-for-environmental-resource-efficiency-in-european-cities-and-towns/.