Regionálne ekologické centrum Bratislava

Godrova 3/b,

81106 Bratislava

e-mail: recbratislava@gmail.com