Prečítajte si novú Urbanitu o zmene klímy a mestách

V najnovšom čísle magazínu Urbanita nájdete ako hlavnú tému dvojčísla zmenu klímy a jej dopad na mestá, ktorá bola pripravená pod vedením Zuzany Hudekovej.Prečítajte si o dohovoroch a záväzkoch pojednávajúcich zmenu klímy v Európskej Únii a na Slovensku, o adaptačných opatreniach v sídlach na Slovensku aj v zahraničí, o Parížskej dohode a záväzkoch z nej vyplývajúcich pre Slovensko, o zmene klímy v procese spravovania mesta, o pasívnych domoch, možných dôsledkoch zmeny klímy na naše mestá aj o zmene klímy a územnom plánovaní.

Dokážeme sa ešte vyhnúť katastrofe?

Čítajte viac tu: Urbanita november web

Časopis Urbanita vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.